Plan vandaag nog jouw afspraak in!

Visservice

Visservice organiseerd visreizen naar hoofdzakelijk Noorwegen. Ook organiseren zij reizen naar andere visrijke bestemmingen. Dit doen zij drie keer per jaar.

De visfanaten hebben mij gevraagd om een video te maken ter promotie van de reizen. Deze video had als doel om meer visreizigers te bereiken.